Behandelovereenkomst

Moet ik iets ondertekenen voordat ik behandeld word?

Voordat er overgegaan wordt tot behandeling vragen wij klanten altijd een aantal formulieren in te vullen. De behandelovereenkomst wordt voor elke behandeling getekend. In de behandelovereenkomst wordt een samenvatting gegeven van de behandelinformatie die u van uw  arts heeft gekregen. In de behandelovereenkomst vindt u onder andere de naam van het product waarmee u behandeld wordt, het gebied dat behandeld wordt, de besproken risico’s en de kosten van de behandeling. De behandelovereenkomst verplicht u als cliënt tot niets. De behandelovereenkomst weerspiegelt de verplichting van uw arts om u adequate informatie te geven over de behandeling.

Deze formulieren krijgt u per mail opgestuurd , Uiteraard zijn deze formulieren ook altijd beschikbaar op de locatie van de praktijk.

Formulier voor medische gegevens

Voor een behandeling hebben wij ook informatie van u nodig. Zo is het van belang om geïnformeerd te zijn over uw medische voorgeschiedenis, eventuele allergieën en medicatie gebruik. Om zodoende eventuele risico’s van de behandeling te kunnen voorzíen. In sommige gevallen moet om medische redenen al dan niet tijdelijk worden afgezien van behandeling. Wij vragen u om die reden ook om een zogenaamd anamnese formulier in te vullen

Toestemmingsformulieren

Sinds 1995 is de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van kracht. Uitgangspunt is dat de arts de consument die informatie geeft die nodig is om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over de eigen gezondheid. Dit betekent dat de arts de consument duidelijk moet informeren over de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling, de risico’s en de eventuele alternatieven. Voor iedere geneeskundige behandeling is toestemming van de patiënt vereist. Zonder deze toestemming (informed consent) kan de hulpverlener geen behandeling starten of voortzetten.